BESLENME
Anasayfa> Okulda Yaşam> Beslenme

ÖZEL MAVİGÜN FEN LİSESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI “BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ”

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliği içerisinde yürüttüğü "Beslenme Dostu Okul" projesine okulumuz da katılmış bulunmaktadır. Proje kapsamında Beslenme Ve Hareketli Yaşam Ekibi ve Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Planı oluşturularak çalışmalara başlanmıştır.

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

Öğrencilerin kişiliği özellikle okul çağlarında şekillenmekte ve yetişkin çağdaki davranışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi yine bu yıllara dayanmaktadır. Bu nedenle, okul içinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi amacıyla bu konuda yapılan uygulama ve faaliyetler ile eğitmenlerin sergilediği örnek davranışlar, çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarında temel rol oynamaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliği içerisinde yürüttüğü "Beslenme Dostu Okul" projesine okulumuz da katılmış bulunmaktadır.

Proje kapsamında Beslenme Ve Hareketli Yaşam Ekibi ve Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Planı oluşturularak çalışmalara başlanmıştır.

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI

Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme Davranış Biçimi Geliştirmeleri ve İyi Uygulamaların Ödüllendirilmesi

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, "Beslenme Dostu Okul Projesi" ile okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

"Beslenme Dostu Okul Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen kriterler doğrultusunda "Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu" ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların "Beslenme Dostu Okul" sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir. 

Okullar;

  • Öğrencilerin boy/kilo ölçümlerinin rutin aralıklarla (yılda 2 kez) yapılıp ve risk grubunda olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler/bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yönlendirilmediğine,
  • Okulun "Beyaz Bayrak " sertifikası bulunup bulunmamasına,
  • Okul içinde uygun alanlarda sağlıklı içme suyu olanakları bulunup bulunmamasına,
  • Su deposu var olup olmadığı ve temizliğinin rutin aralıklara yapılıp yapılmadığına,
  • Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin (kızartmalar, gazlı içecekler, kolalı içecekler vb.) satışı yapılıp yapılmadığına,
  • Süt, ayran, yoğurt vb. içecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışının yapılıp yapılmadığına,
  • Tane ile meyve ve sebze satışı yapılıp yapılmadığına,
  • Kantin hizmetleri 17 Nisan 2007 tarihli ve 1008 sayılı (2007/33 genelge no´lu) genelgede belirtildiği üzere Okul Müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez genelge ekinde bulunan "Okul Kantini Denetim Formu" kullanılarak denetlenip denetlenmediği
  • Öğrencilerin evden getirdikleri beslenme çantalarının içeriklerinin Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme çantalarının içeriklerinin her gün kontrol edilip edilmediği,

Kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ

1

Müdür Yardımcısı

Gündüz KAYA

2

Öğretmen

Merve MARTI

3

Öğretmen

Fatih KARAKELLE

4

Öğretmen

Müfit EFE

5

Rehber Öğretmen

Filiz DEĞİRMENCİOĞLU

6

Veli

Muhammet BAYRAKTAR

7

Veli

Derya BAŞOĞLU

8

Veli

Nedim DİNÇ

9

Meclis Başkanı

Hüseyin DELİ

HEDEFLERİMİZ

1-"Beslenme Dostu Okul Projesi" ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,

2- Okullumuzda sağlıksız beslenme ve obezitenin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

3- Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığın arttırılması.

4- Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi

5- Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması.

Bu bağlamda okulumuzda 2016-2017 öğretim yılı için Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında aşağıda belirtilen çalışma planı uygulanacaktır.

AMAÇLARIMIZ 

Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağmak için;

** Çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme,

** Çocukluklarda şişmanlık,

** Sağlıklı okul dönemi,

** Sağlık risklerine göre ( Hiperlipidemi,troid hastalıkları , demir yetersizliği,kansızlık )

çocuk ve aile beslenmesi programlarıyla genç nesillerin sağlıklı yetişmesine destek vermek. Aile bireylerinin sağlıklı çocuklar beslenme bilincini artırma, sağlık risklerini azaltma ve sağlıklı nesiller yetiştirme için gerekli beslenme eğitim hizmetini sağlamak. 

Sağlıklı sofraların paylaşıldıkça güzelleştiğini biliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

AYLAR

YAPILACAK ETKİNLİKLER

ETKİNLİK SORUMLULARI

 

KASIM

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibinin Kurulması.

 Okul Müdürü tarafından

 

 Kantin Denetleme Ekibinin oluşturulması

Okul müdürü tarafından

 

Yıllık çalışma planının hazırlanması 

Beslenme ve Hareket Yaşam Ekibi tarafından

 

 Okuldaki tüm öğrencilerin boy ve kilolarının tespit edilmesi 

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Sağlık için spor etkinliğinin yapılması

Öğretmenler Tarafından

 

 Sağlıklı Hayat –Sağlıklı Beslenme konusunda rehber öğretmen tarafından velilere seminer verilmesi 

Rehber öğretmen Filiz DEĞİRMENCİOĞLU tarafından

 

Her gün okul bahçesi ve içinde sağlıklı yaşam sporu yapılması

Sınıf öğretmemeleri tarafından

 

Hijyen kurallarının okul beslenme panosu ve sınıf panolarında duyurulması  

Öğretmenler Tarafından

 

Okul beslenme programı hakkında ve sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere bilgiler verilmesi 

Öğretmenler tarafından

 

Dünya diyabet günü nedeniyle Abur Cubur Son  Etkinliği yapılması (resim ,drama, sergi vb)

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Veli bilgilendirme toplantılarında sağlıklı beslenme konularına değinilmesi

Öğretmenler tarafından

 

Öğrencilerin boy kilo ölçümlerinin yapılması ve istatistiklerin tutulması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrencilerle ve velilerle görüşülmesi

Öğretmenler tarafından

 

 Kasım ayı raporu ve beslenme listesinin yazılması

Beslenme ve Hareket Yaşam Ekibi tarafından

 

 

 

 

 ARALIK

 El hijyeni hakkında sınıfları  bilgilendirme

Öğretmenler tarafından

 

Okul beslenme panosunda Sağlıklı ve

Dengeli Beslenme ilgili bilgiler duyurulması

 Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi üyeleri tarafından

 
 

Okulun internet sayfasında beslenme köşesinin güncellenmesi ve resimler eklenmesi

Okul müdürü tarafından

 

 Beslenme programı kapsamında öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin okul internet sayfasında sergilenmesi

Okul müdürü tarafından

 

Aralık ayı rapor ve beslenme listesinin yazılması

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi tarafından

 

 

  OCAK

Abur cuburlar hakkında bilgilendirme  

 Sınıf öğretmenleri

 

Beslenme listesinin Hazırlanması  

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi tarafından

 

1.Dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

Sınıf öğretmenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT

Sınıf içi beslenme okul panolarının güncellenmesi

Sınıf öğretmenleri tarafından

 
 

Günlük planlarda sağlıklı beslenme ile ilgili etkinliklere yer vermek

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Meyve ve süt günleri düzenlemek

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Öğrencilere doğru beslenme için neler yapabileceklerini etkinliklerle anlatmak (cd, resim,hikaye,drama vb)

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Şubat ayı raporu ve beslenme listesinin yazılması

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi tarafından

 

MART

Fast food hakkında bilgilendirme

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Okuldaki tüm öğrencilerin boy ve kilolarının tespit edilmesi; beden kitle indekslerinin hesaplanarak veliler ile paylaşılması. Sorunlu olanların velileri ile görüşülmesi

Öğretmenlerle tarafından

 
 
 

 Her gün öğrenci girişlerinde sağlık için spor hareketlerinin yapılacağı bilgisinin öğretmenlere ve öğrencilere verilmesi

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi tarafından

 

 Öğrencilere doğru beslenme hakkında eğitici cd izletilmesi

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Mart  ayı rapor ve beslenme listesinin yazılması

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi tarafından

 

 

 

NİSAN

Okul bahçesinin düzenlenmesi

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi tarafından

 

Tükettiğimiz hazır içecekler hakkında bilgilendirme 

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Sağlıklı için yürüyüş yapılması

Tüm sınıflar

 

Velilerimizle sağlıklı hayat için nelerin yapıldığı ile ilgili anket yapılması

Okul müdürü tarafından  

 

rapor ve beslenme listesinin yazılması

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi tarafından

 

 

 

MAYIS

Okul çevresinde sağlıklı hayat sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak için çevre esnaf ve mahalle sakinleri ile görüşmek

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi

 
 

Velilerin öğrencilerin katılımı ile okulumuzda sabah sporu yapmak

Koordinatör  öğretmeni Müfit EFE Tarafından

 
 

 Sağlıklı beslenme günü ve  Dünya obezite günü nedeniyle Çocuğumu abur cubur dan uzak nasıl tutabilirim etkinliği düzenlemek.

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

Yıl boyunca yapılan çalışmaları sergilemek

Sınıf öğretmenleri tarafından

 

HAZİRAN

Genel değerlendirme  

Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi

 

 

ÇEKİRDEK EYLEM GRUBU

Gündüz KAYA              Müfit EFE              Fatih KARAKELLE      Merve MARTI            Filiz DEĞİRMENCİOĞLU                             Müdür Yrd.       Öğretmen (Koordinatör)         Öğretmen               Öğretmen                    Rehber Öğretmen

 

    Nedim DİNÇ               Derya BAŞOĞLU              Muhammet BAYRAKTAR                      Hüseyin DELİ                                                                  Veli                              Veli                                          Veli                                           Meclis Başkanı   

 

   Mehmet UZUNÇAM

Okul Müdürü


YUKARI