BESLENME
Anasayfa> Okulda Yaşam> Beslenme

 

ÖZEL MAVİGÜN FEN LİSESİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI “BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ”

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliği içerisinde yürüttüğü "Beslenme Dostu Okul" projesine okulumuz da katılmış bulunmaktadır. Proje kapsamında Beslenme Ve Hareketli Yaşam Ekibi ve Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Planı oluşturularak çalışmalara başlanmıştır.

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

Öğrencilerin kişiliği özellikle okul çağlarında şekillenmekte ve yetişkin çağdaki davranışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi yine bu yıllara dayanmaktadır. Bu nedenle, okul içinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi amacıyla bu konuda yapılan uygulama ve faaliyetler ile eğitmenlerin sergilediği örnek davranışlar, çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarında temel rol oynamaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliği içerisinde yürüttüğü "Beslenme Dostu Okul" projesine okulumuz da katılmış bulunmaktadır.

Proje kapsamında Beslenme Ve Hareketli Yaşam Ekibi ve Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Planı oluşturularak çalışmalara başlanmıştır.

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI

Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme Davranış Biçimi Geliştirmeleri ve İyi Uygulamaların Ödüllendirilmesi

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, "Beslenme Dostu Okul Projesi" ile okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

"Beslenme Dostu Okul Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen kriterler doğrultusunda "Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu" ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların "Beslenme Dostu Okul" sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir. 

Okullar;

  • Öğrencilerin boy/kilo ölçümlerinin rutin aralıklarla (yılda 2 kez) yapılıp ve risk grubunda olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler/bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yönlendirilmediğine,
  • Okulun "Beyaz Bayrak " sertifikası bulunup bulunmamasına,
  • Okul içinde uygun alanlarda sağlıklı içme suyu olanakları bulunup bulunmamasına,
  • Su deposu var olup olmadığı ve temizliğinin rutin aralıklara yapılıp yapılmadığına,
  • Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin (kızartmalar, gazlı içecekler, kolalı içecekler vb.) satışı yapılıp yapılmadığına,
  • Süt, ayran, yoğurt vb. içecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışının yapılıp yapılmadığına,
  • Tane ile meyve ve sebze satışı yapılıp yapılmadığına,
  • Kantin hizmetleri 17 Nisan 2007 tarihli ve 1008 sayılı (2007/33 genelge no´lu) genelgede belirtildiği üzere Okul Müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez genelge ekinde bulunan "Okul Kantini Denetim Formu" kullanılarak denetlenip denetlenmediği
  • Öğrencilerin evden getirdikleri beslenme çantalarının içeriklerinin Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme çantalarının içeriklerinin her gün kontrol edilip edilmediği,

Kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ

1

Müdür Yardımcısı

Gündüz KAYA

2

Öğretmen

Merve MARTI

3

Öğretmen

Fatih KARAKELLE

4

Öğretmen

SEDA EMİN

5

Rehber Öğretmen

Filiz DEĞİRMENCİOĞLU

6

Veli

Muhammet BAYRAKTAR

7

Veli

Derya BAŞOĞLU

8

Veli

Nedim DİNÇ

9

Meclis Başkanı

Hüseyin DELİ

HEDEFLERİMİZ

1-"Beslenme Dostu Okul Projesi" ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,

2- Okullumuzda sağlıksız beslenme ve obezitenin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

3- Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığın arttırılması.

4- Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi

5- Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması.

Bu bağlamda okulumuzda 2016-2017 öğretim yılı için Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında aşağıda belirtilen çalışma planı uygulanacaktır.

AMAÇLARIMIZ 

Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağmak için;

** Çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme,

** Çocukluklarda şişmanlık,

** Sağlıklı okul dönemi,

** Sağlık risklerine göre ( Hiperlipidemi,troid hastalıkları , demir yetersizliği,kansızlık )

çocuk ve aile beslenmesi programlarıyla genç nesillerin sağlıklı yetişmesine destek vermek. Aile bireylerinin sağlıklı çocuklar beslenme bilincini artırma, sağlık risklerini azaltma ve sağlıklı nesiller yetiştirme için gerekli beslenme eğitim hizmetini sağlamak. 

Sağlıklı sofraların paylaşıldıkça güzelleştiğini biliyoruz.

     AY

                YAPILACAK ETKİNLİKLER

ETKİNLİK SORUMLULARI

                 EYLÜL

Beslenme ve hareketli yaşam ekibinin kurulması.

OKUL YÖNETİMİ

Mutfak, yemekhane denetleme ekibinin oluşturulması.

OKUL YÖNETİMİ

Beslenme dostu okul projesi için sınıf temsilcilerinin seçilmesi.

SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ

Eylül ayı çalışma raporunun ve ekim ayı yemek listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

                                              EKİM

Yıllık çalışma planının hazırlanıp internette yayınlanması.

OKUL YÖNETİMİ

Okul panosunun oluşturulması, afişlerin asılması

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Okuldaki tüm öğrencilerin boy ve kilolarının tespit edilmesi.

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN

Sağlık için spor etkinliklerinin yapılması.

SEDA EMİN TARAFINDAN

Her gün okul bahçesinde sağlıklı yaşam sporu yapılması

SEDA EMİN TARAFINDAN

‘’Sağlığım için bisiklet sürüyorum.’’ Etkinliğinin yapılması.

SEDA EMİN TARAFINDAN

Veli bilgilendirme toplantılarında sağlıklı beslenme konularına değinilmesi.

SINIF ÖĞRETMENLER TARAFINDAN

Ekim ayı raporunun ve kasım ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

                KASIM

Okul beslenme programı hakkında ve sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere bilgiler verilmesi.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

‘’14 Kasım Diyabet Günü’’ nedeniyle abur cubur son etkinliği yapılması.

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN

Öğrencilerin boy, kilo ölçümlerinin yapılması ve istatistiklerin tutulması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrencilerle ve velilerle görüşülmesi.

 

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN

Kasım ayı raporu ve aralık ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Sağlıklı beslenme konulu resim, karikatür ve afiş yarışması yapılması.

SINIF ÖĞRETMENLER TARAFINDAN

           ARALIK

El hijyeni hakkında sınıfları bilgilendirme.

SINIF ÖĞRETMENLER TARAFINDAN

Okul beslenme panosunda ‘’Sağlıklı ve Dengeli Beslenme’’ ile ilgili bilgiler duyurulması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

‘’Tuza Dikkat’’ konulu pano çalışması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Aralık ayı rapor ve ocak ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Okulun web sayfasında beslenme köşesinin oluşturulması.

OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN

                   OCAK

Meyve ve süt günleri düzenlemek.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Öğrencilerin boy, kilo ölçümlerinin yapılması ve istatistiklerin tutulması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrencilerle ve velilerle görüşülmesi.

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN

Ocak ayı raporu ve şubat ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Her gün öğrenci girişlerinde sağlık için spor hareketlerinin yapılacağı bilgisinin öğretmenlere ve öğrencilere verilmesi.

OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN

            ŞUBAT

Öğrencilere doğru beslenme hakkında eğitici cd izletilmesi.

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN

Şubat ayı rapor ve mart ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Okulda ‘’ Sağlıklı Beslenme’’ konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak abur cubur yerine ara öğün olarak kuruyemiş tüketimi etkinliğinin yapılması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

                   MART

Tükettiğimiz hazır içecekler hakkında pano hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Mart ayı rapor ve nisan ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanında uzman kişileri çağırarak sunum yapılması.

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN

‘’22 Mart Dünya Su Günü’’ dolayısıyla konferans yapılması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

                         NİSAN

‘’Sağlık için yürüyüş’’ yapılması.

TÜM SINIFLAR

‘’Sağlığım için bisiklet sürüyorum.’’

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Hijyen kurallarının okul beslenme panosu ve sınıf panolarında duyurulması.

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN

Nisan ayı rapor ve mayıs ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

                           MAYIS

Çeşitli dallarda sınıflar arası spor karşılaşmalarının yapılması.

SEDA EMİN TARAFINDAN

‘’Sağlığım için bisiklet sürüyorum.’’

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

‘’22 Mayıs Dünya Obezite Günü’’ ile ilgili etkinlikler yapmak.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

Mayıs ayı rapor ve haziran ayı beslenme listesinin hazırlanması.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

‘’Obezite ‘’ile ilgili broşür ve duvar gazetesi oluşturma.

BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM EKİBİ TARAFINDAN

HAZİRAN

Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

TÜM EKİP ÇALIŞANLARI TARAFINDAN

 

ÇEKİRDEK EYLEM GRUBU

 

 

GÜNDÜZ KAYA                 SEDA EMİN       FATİH KARAKELLE          MERVE MARTI    FİLİZ DEĞİRMENCİOĞLU

MÜDÜR YRD.              KOORDİNATÖR         ÖĞRETMEN                ÖĞRETMEN        REHBER ÖĞRETMEN

 

 

 

NEDİM DİNÇ                       DERYA BAŞOĞLU           MUHAMMET BAYRAKTAR               BEDİRHAN ATAR

       VELİ                                         VELİ                                          VELİ                                   MECLİS BAŞKANI

 

 

 

MEHMET UZUNÇAM

OKUL MÜDÜRÜ


YUKARI